ספיישל שפות תכנות

בדף זה ירוכזו כל הקישורים הקשורים לספיישל שפות תכנות.

בכל מספר שבועות אנחנו מתרכזים בנושא מסויים, וסוקרים אותו מכיוונים שונים. הנושא הנוכחי הוא שפות תכנות. בהמשך הספיישל נתמקד בפייתון ופרל - שווה לחכות!