מדריך להקמת שרת sql לצרכי לימוד על מערכת דביאן

הקדמה

המדריך מיועד למשתמשים הזקוקים לשרת sql לצרכי לימוד או בדיקת תכנה הזקוקה לשרת כזה.

המדריך יסביר:

 1. כיצד יש להתקין שרת sql מסוג postgres על מערכת דביאן
 2. כיצד לכוון את מערכת ההרשאות לצורך גישה אל שרת ה sql מתכנית שרות מקומית או מהרשת.
 3. כיצד לכוון את מערכת ההרשאות ליצירת משתמשים ובסיסי נתונים.

המדריך לא יסביר את שפת sql ואת הכלים השונים לניהול בסיס הנתונים מסוג postgress.

חבילות

לצורך התקנה בסיסית של שרת sql נתקין חבילות:

apt-get install postgresql postgresql-client

מנהל החבילות יזהה את כל החבילות אותן נזדקק ויתקין אותן. בזמן ההתקנה רצוי להחזיק את הוראות ההתקנה מאתר postgress למקרה שמערכת ההתקנה תבקש מידע נוסף.

http://www.postgresql.org/docs/8.2/static/index.html

הרשאות גישה למערכת

כעת יש לנו שרת sql עובד. כדי שנוכל להשתמש במערכת צריך להורות לשרת להקשיב לבקשות שרות הבאות ממשתמשים. בדביאן הקובץ etc/postgresql/8.2/main/pg_hba.conf/ קובע מי מהמשתמשים יוכל להיכנס למערכת.

כדי לאפשר לכל המשתמשים המקומיים להיכנס לכל מסדי הנתונים תחת שם המשתמש הרגיל שלהם נוסיף לקובץ את השורות:

# All other connections by UNIX sockets
local  all  all  ident sameuser
#
# All IPv4 connections from localhost
host  all  all  127.0.0.1  255.255.255.255  md5

לאחר שעדכנו את טבלאת ההרשאות בקובץ ההגדרות של postgres צריך לאתחל את השרת:

/etc/init.d/postgresql-8.2 restart

הרשאות ליצירת בסיסי נתונים וטבלאות

כעת עדיין אין לנו שם משתמש בשרת בסיס הנתונים. מאחר וההרשאות שנתנו התיחסו למשתמשים ששמם כשם המשתמש שלהם במערכת, ניצור משתמש בעל שם זהה בשרת ה sql

su
su postgres
createuser new_user_name
exit

בזמן יצירת המשתמש בשרת ה sql יש לאפשר למשתמש ליצור בסיסי נתונים חדשים במידה ואלו יהיו הדרישות מהמשתמש.

הצגת תכלית

עכשיו (אם נתנו הרשאות ליצור מסד נתונים) נוכל ליצור מסד נתונים חדש:

createdb mydb

להיכנס אל מסד הנתונים:

psql -W mydb

ולנסות אותו:

mydb=# SELECT version();