הרצאה 3 - מפגש משתמשי PHP מרצה שחר עברון

להורדה

מרצה: שחר עברון

אורך ההרצאה: שעתיים

מפגש משתמשי PHP נערך פעם בחודש במשרדי חברת Zend ניתן למצוא פרטים נוספים באתר הקבוצה .