הרצאה 1 - Devel::Events סביבת עבודה לפרל מתוך סדנת פרל

יובל קוגמן, מפתח פרל, מספר על Devel::Events. סביבת עבודה לפרל.

ההרצאה מתוך סדנת פרל שנערכה ב- 31.12.07.

להורדה