חיים ברנס מחברת Simply Global על כרטיסי אשראי : מקושרים